วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน


สิ่งมีชีวิตแรกที่เดินทางไปยังอวกาศคือสุนัขมีชื่อว่าไลก้า โดยขึ้นไปกับยานสปุตนิก 2
นักบินอวกาศคนแรกของโลกคือ ยูริ กาการิน สหภาพโซเวียตขึ้นไปกับยานวอสต๊อก 1
นักบินอวกาศคนแรกที่โคจรรอบโลกคือ จอห์น เกลน สหรัฐอเมริกา
นักบินอวกาศหญิงคนแรกของโลกเป็นชาวโซเวียต ชื่อ วาเลนติน่า เทเรชโกว่า เดินทางไปกับยานวอสต๊อก
ยานอวกาศที่เดินทางไปยังดวงจันทร์เป็นของสหรัฐอเมริกาโดย นีลอาร์มสตรอง เป็นคนแรกที่ได้เดินบนดวงจันทร์เดินทางไปกับยานอพอล

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน


ดาวเทียมคือ วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นไปโครจรรอบโลก เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการวิจัยทางวิทยา    ศาสตร์ การรายงานสภาพอากาศ หรือเพื่อการลาดตระเวนทางทหาร ดาวเทียมเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จะทำหน้าที่ในการ สังเกตการณ์สภาพของอวกาศ โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวอื่นๆ รวมถึงวัตถุประหลาดต่างๆ ในกาแลคซี่ หรือระบบสุริยจักรวาล

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน


      คือการสำรวจสิ่งต่างๆที่อยู่นอกโลกของเราและสำรวจโลกของเราเองด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศได้มีการพัฒนาไปเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน ทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆมากขึ้น โดยองค์การที่มีส่วนมากในการพัฒนาทางด้านนี้คือองค์การนาซ่าของสหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดทำโครงการขึ้นมากมาย ทั้งเพื่อการสำรวจดาวที่ต้องการศึกษาโดยเฉพาะและที่ทำขึ้นเพื่อศึกษาสิ่งต่างๆในจักรวาล การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศนั้นมีทั้งด้านการสื่อสาร ทำให้การสื่อสารในปัจจุบันทำได้อย่างรวดเร็ว  การสำรวจทรัพยากรโลก ทำให้ทราบว่าปัจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและการพยากรณ์อากาศก็จะทำให้สามารถเตรียมพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปได้

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน


System" เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย 
ปัจจุบันขัอมูลข่าวสารมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคง  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  และการป้องกันประเทศ    ประเทศใดยิ่งมีข้อมูลมากและเทคโนโลยีของการได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  รวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์สูงก็จะยิ่งได้เปรียบและมีความมั่นคงมาก   ข้อมูลสารสนเทศที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่งคือข้อมูลดาวเทียม  เนื่องจากดาวเทียมโคจรอยู่ในตำแหน่งที่สูงจากพื้นโลกทำให้สามารถมองเห็นภาพได้เป็นมุมกว้าง  และการถ่ายภาพจากดาวเทียมไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอาณาเขตของประเทศเหมือนการถ่ายภาพด้วยเครื่องบิน